top of page

Mijn werk baseer ik op drie pijlers: belichaming, beweging en belonging.

Het is mijn wens om met behulp van deze drie pijlers mensen te ondersteunen om hun levensenergie sterker te maken:

door verbinding te maken met wat IN je leeft, wat het ook is.

Dit vervolgens tot uiting brengen transformeert HOE je leeft.

Je komt in beweging: je maakt keuzes, verandert wat niet meer werkt, en toont jezelf echt aan je naasten.

Zo vind je je gevoel van belonging terug: met twee voeten stevig op de aarde en een diep weten dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en met alles wat leeft.

 

Belichaming

Als je belichaamd bent, heb je op een gecontroleerde manier toegang tot je levensenergie: al de sensaties, gevoelens, impulsen en instincten die ontstaan en bewegen in je lichaam.

Ben je belichaamd, dan ben je in staat om je innerlijke belevingswereld op een duidelijke, heldere en concrete manier uit te drukken voor jezelf en je naasten.

De therapieën, rituelen en yoga die ik aanbied zijn gericht op belichaming: uit je hoofd en in je lichaam, en dit tot expressie brengen.

 

Beweging

Mijn aanbod is erop gericht om dat wat vastzit in jou terug in beweging te brengen.

 

Alles wat leeft, is in beweging. Je emoties, je gedachten, je lichaam: je pulseert, reikt uit en trekt terug, in steeds zichzelf herhalende cycli. Alles in de natuur beweegt volgens dit ritme.

Onze levensenergie is observeerbaar in de manier waarop we ons door de wereld bewegen: van onze lichaamsbewegingen tot de manier waarop we toenadering zoeken tot anderen of ons afwenden, verbindingen en relaties aangaan of ons isoleren.

 

Belonging

Belonging, een Engelse term, beschrijft een gevoel van thuiskomen en toebehoren: bij jezelf, bij je lichaam, bij je naasten, bij de plek waar je woont en leeft. Je hoort er thuis. Vinden we dit gevoel niet meer terug, dan voelen we ons ontheemd, richtingloos.

Wanneer we onszelf, een plek, of een community van naasten toebehoren, zijn we geworteld. Vanuit deze wortels groeien we verder als mens en reiken we zo ver als onze dromen ons brengen.

Contact

0478/09.77.26

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page